A) Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia

 

 Formatos:

Documento:                                                                                                                                              
     192 sobresalir  1er. semestre 2023
    192 sobresalir  2do. semestre 2023

  

 B) Resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia

 Formatos:

Documento:                                                                                                                                              
     192 sobresalir  1er. semestre 2023
      2do. semestre 2023

 C) Integrantes del Comité de Transparencia

 

 Formatos:

Documento:                                                                                                                                              
     192 sobresalir  1er. trimestre 2023
192 sobresalir  2do. trimestre 2023
 3er. trimestre 2023
 4to. trimestre 2023


D) Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia

 

 Formatos:

Documento:                                                                                                                                              
     192 sobresalir  1er. trimestre 2023
      192 sobresalir  2do. trimestre 2023
        3er. trimestre 2023
        4to. trimestre 2023